โครงการ Enjoy Science : Young Makers Contest ปีที่ 3

โครงการ Enjoy Science : Young Makers Contest ปีที่ 3

09-12-2021
โครงการ Enjoy Science : Young Makers Contest ปีที่ 3

ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นำเยาวชนผู้ชนะการแข่งขัน โครงการ Enjoy Science : Young Makers Contest ปีที่ 3 ได้แก่ นายนูรุดดีน เจะปี ชั้น ปวส.1 อายุ 19 ปี และนายวัฒนพงศ์ เพชรรัตน์ ชั้นปวส. 2 อายุ 20 จากวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎ์ธานี ผู้ชนะเลิศจากสายอาชีพ ด้วยผลงาน “Clean Oyster” นายมานพ คงศักดิ์ และนายสุรศักดิ์ ฟองหิรัญศิริ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อายุ 17 ปี จากโรงเรียนสตรีพัทลุง ผู้ชนะเลิศสายสามัญ ด้วยผลงาน “หุ่นยนต์ขจัดคราบสกปรกบนผิวน้ำ” เดินทางไป ศึกษาดูงาน Maker Faire Bay Area ระหว่างวันที่ 17 - 19 พฤษภาคม 2562 ณ เมืองซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อเปิดประสบการณ์การเรียนรู้ และเพิ่มโอกาสในการต่อยอดทางความคิดในการจุดประกายทางด้านสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและเทคโนโลยี