จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาทักษะการเป็นนักประดิษฐ์และความคิดสร้างสรรค์สำหรับผู้สูงอายุด้วยกิจกรรมของเล่นภูมิปัญญาไทยในพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์"

จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาทักษะการเป็นนักประดิษฐ์และความคิดสร้างสรรค์สำหรับผู้สูงอายุด้วยกิจกรรมของเล่นภูมิปัญญาไทยในพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์"

25-03-2022
 จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาทักษะการเป็นนักประดิษฐ์และความคิดสร้างสรรค์สำหรับผู้สูงอายุด้วยกิจกรรมของเล่นภูมิปัญญาไทยในพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์"

เมื่อวันที่ 12 - 13 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาทักษะการเป็นนักประดิษฐ์และความคิดสร้างสรรค์สำหรับผู้สูงอายุด้วยกิจกรรมของเล่นภูมิปัญญาไทยในพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์" เพื่อฝึกทักษะผู้สูงอายุในการประดิษฐ์ของเล่นภูมิปัญญาไทย และส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้พัฒนาศักยภาพของตนเอง พร้อมสร้างความภาคภูมิใจให้กับผู้สูงอายุให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมั่นใจ โดยมีผู้สูงอายุจากเทศบาลตำบลธัญบุรี และประชาชนทั่วไป จำนวน 25 ท่าน เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมฯ ดังกล่าว ณ อพวช. คลองห้า ปทุมธานี

 

IMG13002047x1365

IMG12152047x1365

IMG11302047x1365

IMG10052047x1365

IMG07522047x1365

IMG07502047x1365

IMG06722047x1365

IMG06672047x1365

IMG06512047x1365