NSM - สมาคมวิทย์ฯ ต้อนรับเยาวชนไทย หลังคว้า 2 รางวัลใหญ่ ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์นานาชาติ (I - FEST2)

NSM - สมาคมวิทย์ฯ ต้อนรับเยาวชนไทย หลังคว้า 2 รางวัลใหญ่ ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์นานาชาติ (I - FEST2)

24-03-2023
I-FEST21

เมื่อวันที่ 24 มี.ค. ดร.กรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM พร้อมด้วย รศ.ดร.ทิพาพร ลิมปเสนีย์ อุปนายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้การต้อนรับ พร้อมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี กับ 2 ทีมเยาวชนไทย ณ อาคารผู้โดยสาร ชั้น 2 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ หลังคว้า 2 รางวัลใหญ่ ในการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมระดับนานาชาติ (The International Festival of Engineering Science and Technology (I - FEST2)) วันที่ 16 – 22 มี.ค. ที่สาธารณรัฐตูนิเซีย

I-FEST212

ดร.กรรณิการ์ เผยว่า “องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ส่งเยาวชนไทยเข้าร่วมในการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับนานาชาติ The International Festival of Engineering Science and Technology (I - FEST2) ณ สาธารณรัฐตูนิเซีย โดยมีเยาวชนมากกว่า 1,200 คน จาก 40 ประเทศเข้าร่วม ผลปรากฏว่า มี 2 ทีมเยาวชนไทยคว้ารางวัลเหรียญทองและเหรียญเงินในการแข่งขันดังกล่าว โดยรางวัลเหรียญทอง ตกเป็นของทีมจากโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จ.ภูเก็ต จากโครงงานการศึกษาเชิงทดลองเพื่อสร้างระบบให้ความเย็นจากเสียง โดยอาศัยปรากฏการณ์เทอร์โมอะคูสติก (Experimental Study of the Difference Factors Affecting Thermoacoustic Cooling System) มีสมาชิกในทีม คือ นายนราวิชญ์ เก้าแสง นายศุภวิชญ์ ณ ถลาง นายธีรภัทร์ มะลิวัลย์ และมีนายวีรภัทร์ โปณะทอง เป็นครูที่ปรึกษา ส่วนรางวัลเหรียญเงินเป็นของทีมจากโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จ.เชียงราย จากโครงงานไหมขัดฟันทำจากเส้นใยพืชท้องถิ่นเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและผู้บริโภคทุกกลุ่มรวมทั้งผู้ที่ไม่ใช้ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ (An Environmental and Vegan Friendly Dental Floss Made from Plant Fiber) สมาชิกในทีม คือ นายจารุกิตติ์ กอบแก้ว นางสาวรติพร บุญล้วนวรุณพร และมีนายดุสิต แก้วหล้า เป็นครูที่ปรึกษา

“NSM รู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยผลักดันและสร้างแรงบันดาลใจด้านวิทยาศาสตร์ให้กับเยาวชน และขอแสดงความยินดีกับเยาวชนทั้ง 2 ทีมที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้  โดยหวังว่าน้อง ๆ เยาวชน จะนำความสามารถไปต่อยอดและพัฒนาปรับใช้ในด้านต่างๆ เพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศไทยในวงกว้างต่อไป” ดร.กรรณิการ์ กล่าว

I-FEST213

นายนราวิชญ์ ตัวแทนทีมจากโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยเผยที่มาของโครงงานนี้ว่า ปัจจุบันประเทศไทยอากาศร้อนขึ้นมากกว่าเดิม สิ่งที่คนไทยทำคือการเปิดแอร์เพิ่มขึ้น แต่การเปิดแอร์ต้องใช้พลังงานค่อนข้างสูงและทำให้ค่าไฟสูงขึ้นด้วย จึงคิดริ่เริ่มที่จะนำพลังงานเสียงมาเปลี่ยนเป็นอุณหภูมิ โดยจะได้ทั้งอุณหภูมิความร้อนและความเย็น ทั้งนี้ พวกเรารู้สึกดีใจและภาคภูมิใจเป็นอย่างมากที่ได้รับรางวัลมาในครั้งนี้ เพราะทีมของเราทำงานกันอย่างหนัก เวลาเจอปัญหาก็ต่อสู้พยายามปรับปรุงไปเรื่อยๆ ในแต่ละขั้นตอน แต่ก็ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของเด็กไทยที่ยืนในระดับเวทีนานาชาติ

I-FEST214

ด้าน นางสาวรติพร ตัวแทนทีมจากโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ กล่าวว่า โครงงานฯ ของทีมเราจะเป็นการนำเส้นใยพืชท้องถิ่นที่ทำมาจากขยะทางการเกษตรมาทำไหมขัดฟัน เพื่อผู้ที่ไม่ใช้ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ด้วยกระบวนการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งหวังว่าในอนาคตจะสามารถช่วยเพิ่มมูลค่าให้ขยะทางการเกษตรได้ ขอบคุณทาง NSM และสมาคมวิทย์ฯ ที่ให้โอกาสส่งเป็นตัวแทนเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ ที่ทำให้ได้รับประสบการณ์ที่ดี