23 มกราคม 2561 –  นางกรรณิการ์ วงศ์ทองศิริ รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ให้เกียรติเป็นผู้แทนร่วมลงนาม

23 มกราคม 2561 –  นางกรรณิการ์ วงศ์ทองศิริ รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ให้เกียรติเป็นผู้แทนร่วมลงนาม

08-12-2021
23 มกราคม 2561 –  นางกรรณิการ์ วงศ์ทองศิริ รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ให้เกียรติเป็นผู้แทนร่วมลงนาม

   23 มกราคม 2561 –  นางกรรณิการ์ วงศ์ทองศิริ รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ให้เกียรติเป็นผู้แทนร่วมลงนามกับ สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 และหน่วยงานด้านการศึกษาและการพัฒนาสังคม รวม 10 หน่วยงาน เพื่อร่วมกันส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความเข้าใจและการให้บริการแก่ประชาชน ด้วยการบูรณาการผลงานด้านการส่งเสริมวิชาการ พัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม ด้านสังคมสู่ชุมชน ณ หอประชุม  สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี  จ.ปทุมธานี