ประกาศแจ้งผลการเป็นตัวแทนบริหารพื้นที่จำนายสินค้าในงาน "มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2566"

ประกาศแจ้งผลการเป็นตัวแทนบริหารพื้นที่จำนายสินค้าในงาน "มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2566"

25-07-2023
แจ้งผลการเป็นตัวแทนบริหารพื้นที่จำนายสินค้าในงาน "มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2566"

แจ้งผลการเป็นตัวแทนบริหารพื้นที่จำนายสินค้าในงาน "มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2566"