พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ รัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย

พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ รัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย

19-08-2022
01

18 สิงหาคม 2565 / ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมถวายราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหา มกุฎวิทยมหาราช รัชกาลที่ 4 “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” เนื่องในโอกาส “วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ" ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

123