จัดนิทรรศการ “ของเล่นภูมิปัญญาไทย” ในงาน 2019 National Science Week of China – Belt and Road International Science Platform

จัดนิทรรศการ “ของเล่นภูมิปัญญาไทย” ในงาน 2019 National Science Week of China – Belt and Road International Science Platform

09-12-2021
จัดนิทรรศการ “ของเล่นภูมิปัญญาไทย” ในงาน 2019 National Science Week of China – Belt and Road International Science Platform

นายไพบูลย์ ขุนอินทร์ ผู้อำนวยการกองบุคลากร สำนักบริหาร นำคณะเจ้าหน้าที่ อพวช. ร่วมจัดนิทรรศการ “ของเล่นภูมิปัญญาไทย” ในงาน 2019 National Science Week of China – Belt and Road International Science Platform ซึ่งจัดโดย Beijing International Science & Technology Service center ระหว่างวันที่ 18 -25 พฤษภาคม 2562 ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน