NSM ร่วมกับ เครือข่ายพันธมิตร จัดการ “อบรมพัฒนาทักษะการเขียนนิยายวิทยาศาสตร์”

NSM ร่วมกับ เครือข่ายพันธมิตร จัดการ “อบรมพัฒนาทักษะการเขียนนิยายวิทยาศาสตร์”

27-11-2023
SCI-FIC018

25 พฤศจิกายน 2566 / องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และบริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จำกัด จัด “อบรมพัฒนาทักษะการเขียนนิยายวิทยาศาสตร์” ส่วนหนึ่งในกิจกรรมของ “โครงการประกวดนิยายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2567” เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนและผู้ที่สนใจในวิทยาศาสตร์ที่มีใจรักงานเขียน ได้รับประสบการณ์ในการฝึกทักษะด้านการเขียนนิยายวิทยาศาสตร์จากผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ เพื่อนำไปเป็นแนวคิดในการเขียนนิยายวิทยาศาสตร์ต่อไปในอนาคต ณ ห้อง IT Auditorium พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ อพวช. ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

SCI-FIC019SCI-FIC012

นายสุวรงค์ วงษ์ศิริ รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM กล่าวว่า “โครงการประกวดนิยายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2567 จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 9 โดยได้กำหนดจัดการอบรมพัฒนาทักษะการเขียนนิยายวิทยาศาสตร์ ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจในวิทยาศาสตร์และรักงานเขียนได้รับประสบการณ์และฝึกฝนทักษะการเขียนนิยายวิทยาศาสตร์ และพร้อมที่จะนำเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์มาถ่ายทอดเป็นงานเขียนนิยายวิทยาศาสตร์สู่สังคม สำหรับการดำเนินงานของโครงการฯ ที่ผ่านมา ได้รับการตอบรับจากผู้รักงานเขียนและผู้ที่ชื่นชอบในวิทยาศาสตร์เป็นอย่างดี ซึ่งในครั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมจำนวน 70 คน ซึ่งหวังว่าการอบรมฯ ในครั้งนี้จะสามารถทำให้ผู้เข้าร่วมการอบรมทุกคนได้เกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนาทักษะการเขียนนิยายวิทยาศาสตร์ และหันมาสนใจเรื่องราววิทยาศาสตร์ พร้อมนำไปสร้างผลงานด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ในรูปแบบงานเขียนมากขึ้นและผลิตผลงานส่งเข้าร่วมการประกวดกับโครงการฯ ซึ่งถือเป็นบันไดสำคัญขั้นหนึ่งในการร่วมสร้างสังคมวิทยาศาสตร์ในสังคมได้อย่างยั่งยืนต่อไป”

SCI-FIC0104

สำหรับการอบรมพัฒนาทักษะการเขียนนิยายวิทยาศาสตร์ ครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในหลากหลายด้าน อาทิ ดร.ชนินทร์ สุริยกุล ณ อยุธยา กับ การบรรยายพิเศษ เรื่อง “Sci-fi in Action”, คุณชัยรัตน์ พิพิธพัฒนาปราปต์ เจ้าของนามปากกา “ปราบต์” กับ การบรรยาย เรื่อง “Let's start to the novel”, คุณกิตติศักดิ์  คงคา นักเขียนจากสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย กับ การบรรยาย เรื่อง “เทคนิคการขยาย PLOT” และคุณปองวุฒิ รุจิระชาคร และคุณอนุสรณ์  ติปยานนท์ นักเขียนจากสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยในการเสวนาพิเศษหัวข้อ “ประสบการณ์นักเขียน” โดยการอบรมฯ จัดขึ้น ในระหว่างวันที่ 25 - 26 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา ณ ห้อง IT Auditorium พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ อพวช. ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

SCI-FIC013