องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เปิดงาน เทศกาลเย็นดูดาว เช้าดูนก  ประจำปี 2564

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เปิดงาน เทศกาลเย็นดูดาว เช้าดูนก  ประจำปี 2564

09-12-2021
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เปิดงาน เทศกาลเย็นดูดาว เช้าดูนก  ประจำปี 2564

1 ธันวาคม 2563 / องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เปิดงาน เทศกาลเย็นดูดาว เช้าดูนก  ประจำปี 2564  โดยมี นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย ดร.ชนินทร วรรณวิจิตร รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมเปิดงานฯ ดังกล่าว เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ให้แก่ เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ในเขตภาคเหนือตอนล่าง ตลอดจนประชาชน และนักท่องเที่ยวทั่วไป โดย อพวช. ได้นำนิทรรศการวิทยาศาสตร์ไปจัดแสดงภายในงาน ฯ 3 นิทรรศการ ประกอบด้วย 1.นิทรรศการดาวจรัสฟ้า 2.นิทรรศการภารกิจพิชิตดวงจันทร์ 3.นิทรรศการคณิตศาสตร์อยู่รอบตัวเรา  โดยงานฯ ดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563 ณ หอประชุมบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์

251739

251740

251738

251743

251742

251744

251747

251741

251746

251745