อพวช. เป็นผู้แทน อพวช. กล่าวแสดงความยินดี และเยี่ยมชมนิทรรศการ EMSC (Exhibition Museum Sciences Complex) ณ พิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ และศูนย์นิทรรศการกึ่งถาวร ณ อาคารศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ 60

อพวช. เป็นผู้แทน อพวช. กล่าวแสดงความยินดี และเยี่ยมชมนิทรรศการ EMSC (Exhibition Museum Sciences Complex) ณ พิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ และศูนย์นิทรรศการกึ่งถาวร ณ อาคารศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ 60

16-12-2021
อพวช. เป็นผู้แทน อพวช.  กล่าวแสดงความยินดี และเยี่ยมชมนิทรรศการ EMSC (Exhibition Museum Sciences Complex) ณ พิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ และศูนย์นิทรรศการกึ่งถาวร ณ อาคารศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ 60

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา ดร.กรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เป็นผู้แทน อพวช.  กล่าวแสดงความยินดี และเยี่ยมชมนิทรรศการ EMSC (Exhibition Museum Sciences Complex) ณ พิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ และศูนย์นิทรรศการกึ่งถาวร ณ อาคารศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ 60 พรรษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจเข้ารับชม ทั้งในรูปแบบ On-Site และ Online เป็นจำนวนมาก ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ

345713

345711