NSM ให้การต้อนรับ ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ กรรมการ อพวช. เยี่ยมชมจัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. เชียงใหม่

NSM ให้การต้อนรับ ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ กรรมการ อพวช. เยี่ยมชมจัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. เชียงใหม่

08-07-2023
For

8 กรกฎาคม 2566/ ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (NSM) ให้การต้อนรับ ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ กรรมการ อพวช. ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. เชียงใหม่ ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

Bb32