อพวช. เข้าพบ ผอ.สวทช. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

อพวช. เข้าพบ ผอ.สวทช. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

22-11-2022
221165-01

22 พฤศจิกายน 2565 / ดร.กรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และคณะผู้บริหาร อพวช. เข้าพบและร่วมแสดงความยินดี กับ ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ สวทช. (โยธี) ถ.พระรามที่ 6 กรุงเทพฯ

221165-02221165-03