เดินหน้าส่งเสริมความเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงของโลกที่ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ และผลกระทบต่อพฤติกรรมและวิถีชีวิตของมนุษย์เปลี่ยนแปลงไป จึงจัดงานเสวนา เรื่อง “Digital Age Survival Kit ปรับตัวได้...ไม่ตกยุค”

เดินหน้าส่งเสริมความเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงของโลกที่ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ และผลกระทบต่อพฤติกรรมและวิถีชีวิตของมนุษย์เปลี่ยนแปลงไป จึงจัดงานเสวนา เรื่อง “Digital Age Survival Kit ปรับตัวได้...ไม่ตกยุค”

08-12-2021
เดินหน้าส่งเสริมความเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงของโลกที่ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ และผลกระทบต่อพฤติกรรมและวิถีชีวิตของมนุษย์เปลี่ยนแปลงไป จึงจัดงานเสวนา เรื่อง “Digital Age Survival Kit ปรับตัวได้...ไม่ตกยุค”

23 สิงหาคม 2561 – กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เดินหน้าส่งเสริมความเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงของโลกที่ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ และผลกระทบต่อพฤติกรรมและวิถีชีวิตของมนุษย์เปลี่ยนแปลงไป จึงจัดงานเสวนา เรื่อง “Digital Age Survival Kit ปรับตัวได้...ไม่ตกยุค” ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2561 ขึ้น เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้นในประเทศและทักษะที่จำเป็นต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคที่เทคโนโลยีการสื่อสารมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว โดยมี ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์  ผู้อำนวยการ อพวช. เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย ดร.อภิญาณ์ หทัยธรรม รองผู้อำนวยการ อพวช. และ พันเอก ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ รองประธาน กสทช. ร่วมเป็นวิทยากรในงาน เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม ที่ผ่านมา ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

39638046 1847041428686052 3623680619352948736 o

39638046 1847041428686052 3623680619352948736 o

39638046 1847041428686052 3623680619352948736 o