ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานที่ประชุมเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยจะเสด็จฯ ทรงเปิดพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานที่ประชุมเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยจะเสด็จฯ ทรงเปิดพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า

09-12-2021
ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานที่ประชุมเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยจะเสด็จฯ ทรงเปิดพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานที่ประชุมเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยจะเสด็จฯ ทรงเปิดพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า แหล่งเรียนรู้แห่งใหม่ของ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ด้านระบบนิเวศวิทยาของไทยและของโลก ในวันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2562 โดยมี ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการ อพวช. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รายงานความคืบหน้าในการเตรียมงาน ณ อพวช. ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี