องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จัดพิธีเปิดค่ายวิทยาศาสตร์ ณ หว้าก้อ ครั้งที่ 36 “ตามรอยพระยุคลบาทพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จัดพิธีเปิดค่ายวิทยาศาสตร์ ณ หว้าก้อ ครั้งที่ 36 “ตามรอยพระยุคลบาทพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”

09-12-2021
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จัดพิธีเปิดค่ายวิทยาศาสตร์ ณ หว้าก้อ ครั้งที่ 36 “ตามรอยพระยุคลบาทพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”

ปทุมธานี/16 สิงหาคม 2562 -องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จัดพิธีเปิดค่ายวิทยาศาสตร์ ณ หว้าก้อ ครั้งที่ 36 “ตามรอยพระยุคลบาทพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” โดยมี รศ.ดร.นภาวรรณ นพรัตนราภรณ์ นายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิด และดร.ชนินทร วรรณวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักโครงการพิเศษ อพวช. กล่าวต้อนรับ ค่ายฯ ดังกล่าว โดยมีเยาวชนกว่า 100 คน เข้าร่วมกิจกรรมรำลึกถึงพระราชกรณียกิจด้านวิทยาศาสตร์ของสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4   พระราชบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย และได้เรียนรู้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ตลอดจนนำความรู้และทักษะที่ได้รับจากการเข้าค่ายฯ มาพัฒนาองค์ความรู้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และอนาคตของประเทศต่อไป ซึ่งค่ายนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-20 สิงหาคม 2562 นี้ ณ อพวช. คลองห้า ปทุมธานี และอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้าก้อ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์