เปิดรับสมัคร "อาสาสมัคร" มาปฏิบัติงาน ณ อพวช.

เปิดรับสมัคร "อาสาสมัคร" มาปฏิบัติงาน ณ อพวช.

17-01-2023
01
01

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เปิดรับสมัคร "อาสาสมัคร" มาปฏิบัติงาน ณ อพวช. คลองห้า ปทุมธานี , 
จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. เดอะ สตรีท รัชดา กรุงเทพฯ และจัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. จ.เชียงใหม่ 
หากท่านเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีใจรักและเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์ สนใจสร้างสรรค์กิจกรรมสื่อสารวิทยาศาสตร์
ขอเชิญชวนผู้สนใจ ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จนถึง ปริญญาตรี หรือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง 
เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน เพื่อช่วยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ด้วยความมุ่งมั่นและเข้มแข็งมาร่วมเป็นทีมงานคุณภาพกับ อพวช. ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://sites.google.com/view/volunteer-nsm/ หรือ QR Code
 

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักบริการผู้เข้าชม กองอาสาสมัคร โทร. 02 577 9954