อพวช. ร่วมกิจกรรม “ปิดเทอมสร้างสรรค์” ปี 66 จัดแสดงตัวอย่างกิจกรรมโชว์นายกฯ ณ ทำเนียบรัฐบาล

อพวช. ร่วมกิจกรรม “ปิดเทอมสร้างสรรค์” ปี 66 จัดแสดงตัวอย่างกิจกรรมโชว์นายกฯ ณ ทำเนียบรัฐบาล

07-03-2023
7MAR01

7 มีนาคม 2566 / ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่ตึกสันติไมตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และคณะรัฐมนตรีเยี่ยมชมกิจกรรม “ปิดเทอมสร้างสรรค์” ปี 66 กิจกรรมเปิดพื้นที่ให้เด็ก เยาวชนเข้าถึงกิจกรรมเรียนรู้ตามความสนใจช่วงวันว่าง 150 วัน/ปี ที่กระจายสู่พื้นที่ใกล้บ้าน โดยมี ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) นายสหัสวรรษ สิงห์ลี อดีตสภารอง สภาเด็กและเยาวชน น.ส.ศศิวมล เสียงแจ้ง ผู้ก่อตั้ง Daywork นายณภัทร (เค้ง) อัสสันตชัย ศิลปิน Doodle Art และน.ส.ธัญญรัตน์ วัฒนธรรม TikToker ร่วมนำเสนอกิจกรรม

7MAR012

ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวว่า กิจกรรม “ปิดเทอมสร้างสรรค์” จัดขึ้นโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในการสานพลังภาคีเครือข่าย รวบรวมข้อมูล กิจกรรมจากทุกหน่วยงาน สนับสนุนกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเด็กโต และพื้นที่ “เล่นอิสระ” สำหรับเด็กปฐมวัย โดยมีจุดมุ่งหมายให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างในช่วงปิดเทอมให้เกิดประโยชน์ สำหรับในช่วงปิดเทอมนี้ อพวช. ได้เตรียมกิจกรรมพิเศษรองรับเยาวชนให้เข้ามาสนุกกับ อพวช. อาทิ กิจกรรมค่าย “Smart Robot : นักคิดสมองกล หุ่นยนต์เพื่อนรัก” ชวนสร้างประสบการณ์จริง ฝึกทักษะ และเรียนรู้ขั้นตอนการผลิตหุ่นยนต์เบื้องต้น กิจกรรมค่าย “Make and Play” ทำ-เป็น-เล่น ชวนเยาวชนมาจุดประกายความอยากรู้อยากเห็น พร้อมฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ พบกับความมหัศจรรย์การเรียนรู้ผ่านกระบวนการเล่น ลงมือทำ และกิจกรรม One Day Workshop ค้างคาวเพื่อนรัก เรียนรู้เกี่ยวกับความหลากหลายของค้างคาว บทบาทความสัมพันธ์ระหว่างค้างคาวกับระบบนิเวศและคน เพื่อนำไปสู่การอนุรักษ์และการปฏิบัติตนให้อยู่ร่วมกับค้างคาวได้อย่างปลอดภัย ณ อพวช. คลองห้า ปทุมธานี และยังได้นำนิทรรศการ Science Caravan in the City มาจัดแสดง ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ณ เดอะ สตรีท รัชดา กรุงเทพฯ ที่เยาวชนจะได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่สนุกสนานผ่านชิ้นงานสื่อสัมผัสที่หลากหลาย ทดลองเล่นและค้นหาคำตอบด้วยตัวเอง อันจะเป็นการส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสนุกไปกับการค้นพบความมหัศจรรย์ทางด้านวิทยาศาสตร์ ให้กับเยาวชน ครอบครัว และประชาชนทั่วไปตลอดช่วงปิดเทอมนี้

7MAR0157MAR013

สำหรับวันนี้ อพวช. ได้นำชิ้นงาน “ตบสร้างเสียง” ตัวอย่างจากนิทรรศการ Science Caravan in the City และไฮไลท์กิจกรรมค่ายพิเศษในช่วงปิดเทอมมาจัดแสดง เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมล่วงหน้า ก่อนจะมีการเปิดตัวกิจกรรม “ปิดเทอมสร้างสรรค์” ปี 66 ในวันที่ 11 มีนาคม 2566 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร กรุงเทพฯ

7MAR0147MAR0167MAR017