องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จับมือ Universcience ประเทศฝรั่งเศส

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จับมือ Universcience ประเทศฝรั่งเศส

07-12-2021
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จับมือ Universcience ประเทศฝรั่งเศส

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จับมือ Universcience ประเทศฝรั่งเศส เพื่อสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ให้กับเยาวชนและประชาชนไทยร่วมกัน โดยมีนางกรรณิการ์ วงศ์ทองศิริ รองผู้อำนวยการรักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เป็นผู้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ Mr. Bruno Maquart ประธาน Universcience ในงานประชุมประจำปี European network of science centres and museums ณ ประเทศโปรตุเกส เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน ที่ผ่านมา