องค์การพิพิภัณวิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ บริษัท แฟรี่แลนด์สรรพสินค้า จำกัด นำนิทรรศการ เล่น เรียน รู้ ของเล่นไทย ไปจัดแสดงที่ห้างสรรพสินค้าแฟรี่แลนด์ ใจกลางเมืองนครสวรรค์

องค์การพิพิภัณวิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ บริษัท แฟรี่แลนด์สรรพสินค้า จำกัด นำนิทรรศการ เล่น เรียน รู้ ของเล่นไทย ไปจัดแสดงที่ห้างสรรพสินค้าแฟรี่แลนด์ ใจกลางเมืองนครสวรรค์

08-12-2021
องค์การพิพิภัณวิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ บริษัท แฟรี่แลนด์สรรพสินค้า จำกัด นำนิทรรศการ เล่น เรียน รู้ ของเล่นไทย ไปจัดแสดงที่ห้างสรรพสินค้าแฟรี่แลนด์ ใจกลางเมืองนครสวรรค์

องค์การพิพิภัณวิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ บริษัท แฟรี่แลนด์สรรพสินค้า จำกัด นำนิทรรศการ เล่น เรียน รู้ ของเล่นไทย ไปจัดแสดงที่ห้างสรรพสินค้าแฟรี่แลนด์ ใจกลางเมืองนครสวรรค์ เพื่อขยายโอกาสการเรียนรู้สู่ท้องถิ่น มุ่งหวังสร้างแรงบันดาลใจ เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ และความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ให้กับเยาวชนและบุคคลทั่วไปในเขตภาคกลางตอนบน ตั้งแต่วันนี้ – 31 ต.ค. 61 ณ ห้างสรรพสินค้าแฟรี่แลนด์ ชั้น 1 บริเวณหน้า MR.D.I.Y. จังหวัดนครสวรรค์

            ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวว่า “นิทรรศการ เล่น เรียน รู้ ในของเล่นไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ชมนิทรรศการได้รู้จัก และเกิดความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาไทยและนวัตกรรมจากทรัพยากรในท้องถิ่น เปิดโอกาสให้ผู้ชมนิทรรศการเกิดความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการควบคู่ไปกับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และภูมิปัญญาไทย จากกิจกรรมการประดิษฐ์ของเล่น ซึ่งการเล่นดังกล่าวทำให้เกิดการเรียนรู้และจินตนาการนำไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ทำให้เกิดความภาคภูมิใจใน ภูมิปัญญาไทยและนวัตกรรมจากทรัพยากรในท้องถิ่น”

7778889992

            ทั้งนี้ นิทรรศการดังกล่าวประกอบไปด้วย 4 ส่วน คือ 1.) ของเล่นโลก ของเล่น AEC และของเล่นไทย เป็นความรู้เกี่ยวกับการนำเสนอตัวอย่างของเล่นพื้นบ้านจากประเทศในกลุ่ม AEC คือ บรูไน, อินโดนีเซีย, มาเลเซีย, ลาว, พม่า, กัมพูชา, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์, เวียดนาม, และไทย 2.) เรียนรู้หลักการทางวิทยาศาสตร์และกลไล ผ่านของเล่น อาทิ แรงและการเคลื่อนที่ เสียงและความเฉื่อย ผ่านของเล่นภูมิปัญญาไทยชนิดต่างๆ เช่น ลูกข่าง จักจั่นเสียงใส และคอปเตอร์ไม้ไผ่ เป็นต้น 3.) การประดิษฐ์ของเล่นและสิ่งที่ได้จากการเล่น 4.) การเรียนรู้ถึงวัสดุธรรมชาติชนิดต่างๆ ที่ใช้ในการทำของเล่นภูมิปัญญาไทย โดยเชื่อมโยงกับธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรในท้องถิ่น 

0004

            ผู้สนใจเข้าชมนิทรรศการ เล่น เรียน รู้ ในของเล่นไทย สามารถไปเจอกันได้ที่ ชั้น 1 ห้างสรรพสินค้า แฟรี่แลนด์ บริเวณหน้า MR.D.I.Y. จังหวัดนครสวรรค์ ตั้งแต่วันนี้ - 31 ต.ค. 2561 เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 10.00 - 18.00 น. และ เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 10.00 - 19.00 น. ค่าเข้าชมนิทรรศการ 10 บาท/คน หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คุณเกวลิน 089 704 7774 : คุณถนอมศักดิ์ 089 705 4404 : คุณปองฤทัย 081 283 4612​

0003

S7553109800x600

S7553111450x600

S7553108800x600

IMG4098800x600

S7553105450x600

IMG4097800x600

IMG4092800x600

IMG4090800x600

IMG4089800x600

0004

0003

0001

0002