กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย เนื่องในวาระครบรอบ 150 ปีสุริยุปราคา

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย เนื่องในวาระครบรอบ 150 ปีสุริยุปราคา

08-12-2021
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย เนื่องในวาระครบรอบ 150 ปีสุริยุปราคา

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ - กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย เนื่องในวาระครบรอบ 150 ปีสุริยุปราคา ณ หว้ากอ หวังกระตุ้นการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์สู่เยาวชน ในงานมหกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทอดพระเนตรสุริยุปราคา ณ หว้ากอ ครบรอบ 150 ปี ตั้งแต่วันนี้ - 24 สิงหาคม 2561 ที่อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

S 45154339

S 45154331

            ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หน่วยงานหลักในการจัดงานมหกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทอดพระเนตรสุริยุปราคา ณ หว้ากอ ครบรอบ 150 ปี กล่าวว่า ปีนี้ทางกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ได้ร่วมเฉลิมฉลองวาระสำคัญของปีในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทอดพระเนตรสุริยุปราคา ณ หว้ากอ ครบรอบ 150 ปี ซึ่งในการจัดงานมหกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งนี้ อพวช. ได้นำนิทรรศการและกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายมาจัดแสดง และหนึ่งในไฮไลท์สำคัญ คือ นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” โดยจัดแสดงในเมืองดาราศาสตร์และอวกาศ ซึ่งนำเรื่องราวที่ทรงใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์การสร้างความสัมพันธ์เพื่อเชื่อมโยงข้อมูล เพื่อให้ได้มาซึ่งคำตอบของปรากฏการณ์และความจริง ทำให้นานาอารยประเทศให้การยอมรับในสยามประเทศ สะท้อนให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านได้เป็นอย่างดียิ่ง โดยเฉพาะในปีนี้เป็นปีครบรอบ 150 ปี ที่พระองค์ทรงคำนวณและคาดการณ์สถานที่เกิดสุริยุปราคาเต็มดวง ณ บ้านหว้ากอ ต.คลองวาฬ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ได้อย่างแม่นยำไว้ล่วงหน้าถึง 2 ปี โดยทรงคำนวณว่าจะเกิดในวันที่ 18 สิงหาคม 2411 คราสเต็มดวงจะพาดผ่านบ้านหว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และสามารถสังเกตเห็นได้ตั้งแต่บริเวณเกาะจานขึ้นไปถึงอำเภอปราณบุรีลงไปถึงจังหวัดชุมพร นับเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญที่ในปีนี้จะได้ร่วมกันรำลึกเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย นอกจากนี้ยังได้ร่วมเรียนรู้สู่อนาคต เพื่อรอคอยการกลับมาอีกครั้งหนึ่งของสุริยุปราคาเต็มดวงในประเทศไทยที่คราสเต็มดวงจะพาดผ่านบ้านหว้ากออีกครั้งหนึ่งอีก 52 ปีข้างหน้าในวันที่ 11 เมษายน 2613

S 45154330

S 45154329

            สำหรับงานมหกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทอดพระเนตรสุริยุปราคา ณ หว้ากอ ครบรอบ 150 ปี ยังมีนิทรรศการและกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมายจัดแสดง ระหว่างวันที่ 18-24 สิงหาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.00 น. ที่อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นอกจากนี้ยังมีการจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ที่ส่วนกลาง ระหว่างวันที่ 16-26 สิงหาคม 2561 ที่ อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยมีนิทรรศการและกิจกรรมความรู้หลากหลายเช่นกัน ซึ่งนักเรียน เยาวชน และผู้สนใจสามารถเข้าชมงานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ จากทั้งสองงานนี้ สนใจติดตามข้อมูลข่าวสารและการจองเข้าชมงานได้ที่ www.nsm.or.th และ www.waghor.go.th และ FACEBOOK : มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สอบถามที่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) โทรศัพท์ 02 577 9960

S 45154332

--------------------------------------------------------------------------------------------------

สื่อมวลชนสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

กองประชาสัมพันธ์ สำนักพัฒนาธุรกิจและการตลาด องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

คุณพัชร์ชิสา (ปัญญ์) T.095-624-6659 / คุณสุรัตนา (เมย์) T.086-409-1602 /  

คุณบุษราภรณ์ (อิ๋ว) T.088-584-4676 / คุณกฤษฏิ์ (เบล) T.0625244599 /

คุณสาวิตรี (แหม่ม) T.061-974-9555 และ คุณพณณกร (เอื้อง) T.086-060-9055