อพวช.จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ อพวช. ประจำปี 2561

อพวช.จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ อพวช. ประจำปี 2561

08-12-2021
อพวช.จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ อพวช. ประจำปี 2561

       อพวช.จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ อพวช. ประจำปี 2561 โชว์สวนสนุกวิทยาศาสตร์ – เปิดโลกสารสนเทศ ของดีเพียบ ทั้งชกมวยกับหุ่นทดสอบความไว ประดิษฐ์ยาน UFO ประกอบหุ่นยนต์ด้วยตนเอง ถอดรหัสฟาโรห์ ฯลฯ วันที่ 17 – 18 ส.ค.นี้ ที่ อพวช. คลองห้า จ.ปทุมธานี     

        อพวช.จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ อพวช. ประจำปี 2561 โชว์สวนสนุกวิทยาศาสตร์ – เปิดโลกสารสนเทศ ของดีเพียบ ทั้งชกมวยกับหุ่นทดสอบความไว ประดิษฐ์ยาน UFO ประกอบหุ่นยนต์ด้วยตนเอง ถอดรหัสฟาโรห์ ฯลฯ วันที่ 17 – 18 ส.ค.นี้ ที่ อพวช. คลองห้า จ.ปทุมธานีดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเผยว่า อพวช. จะจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ อพวช.ประจำปี 2561 เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 14 เม.ย. 2525 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” โดยกำหนดให้ทุกวันที่ 18 ส.ค. ของทุกปีเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ โดยแบ่งกิจกรรมเป็นหลากหลายสถานี อาทิ สถานีสวนสนุกวิทยาศาสตร์ จะมีกิจกรรม “ชกมวย” ทดสอบความไวและปฏิกิริยาการตอบสนองระบบประสาทสัมผัสของร่างกาย โดยการทดลองต่อยกับหุ่นนักมวยจำลองเพื่อเก็บคะแนน กิจกรรม “แรงยกจอมพลัง” ประดิษฐ์ของเล่นภูมิปัญญาไทยจากวัสดุธรรมชาติโดยได้เรียนรู้หลักการทางวิทยาศาสตร์ในเรื่องของแรงยก กิจกรรม “Engineering Design” ประดิษฐ์ยาน UFO อย่างง่ายโดยใช้ฝาพลาสติก กิจกรรม “แผนที่ดาว” ประดิษฐ์แผนที่ดาวอย่างง่าย กิจกรรม “Enjoys Maker @Science Museum” กิจกรรมที่เน้นลงมือปฏิบัติจากการประดิษฐ์ชิ้นงาน อุปกรณ์หรือของเล่นทางวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างการเรียนรู้ด้าน สะเต็มศึกษา โดยใช้เครื่องมือระดับอาชีพในการประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์ต่างๆ เป็นต้น สถานีเปิดโลกสารสนเทศ จะมีกิจกรรมมากมาย อาทิ กิจกรรม “Spy” เรียนรู้และสนุกไปกับการเข้ารหัสและถอดรหัสจากอุปกรณ์ที่เรียกว่า Cipher Disc ดิสก์เข้ารหัส กิจกรรม “LAB IT” ตอน Relay Robot รู้จักกับองค์ประกอบของหุ่นยนต์และสนุกไปกับการประกอบหุ่นยนต์ด้วยตนเอง กิจกรรม “ถอดรหัสฟาโรห์” สนุกไปกับการออกแบบพวงกุญแจป้ายคาธูป จากการเรียนรู้รูปแบบการเขียนอักษรฮีโรกริฟิค กิจกรรม “Behind My Com”  เรียนรู้องค์ประกอบและการประกอบคอมพิวเตอร์อย่างง่าย กิจกรรม “เปิดโลกสารสนเทศ ตลาดตรรกะศาสตร์” เรียนรู้และสนุกไปกับกิจกรรมตรรกศาสตร์อย่างง่าย           

      ดร.รวิน กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ ยังมี นิทรรศการ Digital City ตื่นตาตื่นใจไปกับนิทรรศการใหม่ รู้จักกับเทคโนโลยีดิจิตัลที่เกี่ยวชีวิตประจำวันและสนุกไปกับชิ้นงาน interactive มากมาย เวทีกลางแจ้ง Bingo Show App. และ IT Genius ที่ตึกพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ สนุกสนานไปกับการตอบคำถามวิทยาศาสตร์และเล่นเกมส์ชิงรางวัลมากมาย และกิจกรรมที่ตึกธรรมชาติวิทยา วันละ 6 รอบ ทั้งปริศนา 6 ขามาโชว์ ตอบคำถามเกี่ยวกับแมลงจากโซนนิทรรศการ สาระนานาสัตว์น่ารู้ เรียนรู้เรื่องราวของสัตว์ที่น่าสนใจและสัมผัสกับสัตว์จริง เป็นต้น งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ อพวช. จัดระหว่างวันที่ 17 – 18 ส.ค. นี้ เวลา 09.00 – 17.00 น. ขอเชิญเยาวชนและประชาชนที่สนใจมาร่วมเรียนรู้อย่างสนุกสนานได้ ฟรี! ที่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ(อพวช.) เทคโนธานี ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี สอบถามรายละเอียด โทร.0-2577–9999

ข่าวสาร

ข่าวสาร

ข่าวสาร

ข่าวสาร

ข่าวสาร