องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เข้าเยี่ยมชมและติดตามความคืบหน้า “พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า”

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เข้าเยี่ยมชมและติดตามความคืบหน้า “พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า”

08-12-2021
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เข้าเยี่ยมชมและติดตามความคืบหน้า “พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า”

รศ.นพ.สรนิต  ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประธานกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหาร องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เข้าเยี่ยมชมและติดตามความคืบหน้า “พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า” โดยมี ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และเจ้าหน้าที่จาก อพวช. ให้การต้อนรับและนำชม ซึ่ง “พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า” ถือเป็นศูนย์กลางพิพิธภัณฑ์นิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมแห่งใหม่ที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน โดยมีกำหนดให้ประชาชนได้เข้าชมอย่างเป็นทางการปลายปี 2562