องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) จัดการแข่งขัน “Thailand CANSAT-ROCKET Competition 2019”

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) จัดการแข่งขัน “Thailand CANSAT-ROCKET Competition 2019”

09-12-2021
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) จัดการแข่งขัน “Thailand CANSAT-ROCKET Competition 2019”

ปทุมธานี / 31 พ.ค. 2562 – องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) จัดการแข่งขัน “Thailand CANSAT-ROCKET Competition 2019” พร้อมเปิดอบรมเชิงปฎิบัติการเตรียมความพร้อมให้เยาวชนทั่วประเทศผ่านเครือข่ายมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้ง 4 ภูมิภาค ได้แก่ วันพุธที่ 12 มิ.ย. 2562 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาลัยเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา วันศุกร์ที่ 14 มิ.ย. 2562 อพวช. คลองห้า จ.ปทุมธานี วันจันทร์ที่ 17 มิ.ย. 2562 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ และ วันเสาร์ที่ 22 มิ.ย. 2562 มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

 99A0746 1

         ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กล่าวว่า โครงการแข่งขัน “Thailand CANSAT-ROCKET Competition 2019” เป็นโครงการที่เกิดขึ้นเพื่อสร้างและเตรียมความพร้อมบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ ตั้งแต่เยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดย อพวช. ร่วมกับ สทป. จะจัดอบรม เชิงปฎิบัติการให้กับเยาวชนที่สนใจทั่วประเทศได้เข้าใจพื้นฐาน หลักการทำงาน และการประดิษฐ์ ดาวเทียมขนาดเล็ก (CANSAT) และจรวดเชื้อเพลิงน้ำตาล (Sugar Rocket) พร้อมเปิดรับสมัครเยาวชนเพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน “Thailand CANSAT-ROCKET Competition 2019” ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน – 12 กรกฏาคม 2562

44412556 356122491801433 7618431874616000512 o

        โดยเยาวชนผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมเชิงปฎิบัติการ “Thailand CANSAT-ROCKET Competition 2019” สามารถสมัครเข้าร่วมอบรมได้ที่ www.nsm.or.th/event/competition/cansat-thailand, www.dti.or.th , Facebook fanpage :  CanSat Thailand โทร 0 2577 9999 ต่อ 1411 – 1416 หรือ สแกน QR code

QR Code