การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "เทคนิคการผลิตสื่อออนไลน์"

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "เทคนิคการผลิตสื่อออนไลน์"

09-12-2021
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "เทคนิคการผลิตสื่อออนไลน์"

8 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา ดร.กรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "เทคนิคการผลิตสื่อออนไลน์" โดยได้รับเกียรติจากคุณพงศ์สุข หิรัญพฤกษ์ คณะกรรมการบริหาร อพวช. เป็นวิทยากร ในการอบรมฯ ดังกล่าว ณ ห้องประชุมไอน์สไตน์ อพวช. คลองห้า ปทุมธานี

13539076208448