จัดการอบรมออนไลน์ ในกิจกรรมFun Kits with Science Caravan #2

จัดการอบรมออนไลน์ ในกิจกรรมFun Kits with Science Caravan #2

09-12-2021
จัดการอบรมออนไลน์ ในกิจกรรมFun Kits with Science Caravan #2

13 กันยายน 2564 /องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จัดการอบรมออนไลน์ ในกิจกรรมFun Kits with Science Caravan #2 เพื่อชี้แจงและแนะนำแนวทางในการทำกิจกรรม Fun Kits with Science Caravan  เฟสที่สอง เพื่อเป็นการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้น้อง ๆ โดยการจัดส่งวัสดุและอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมไปยังโรงเรียนต่าง ๆ ให้น้อง ๆ เยาวชน ได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับเรื่องแรงและกฏการเคลื่อนที่ผ่านการประดิษฐ์จรวด ทั้งนี้ ได้ร่วมประชันผลงานกับเพื่อน ๆ กับ กิจกรรมจรวดลูกโป่ง จรวดหลอด จรวดพลังลม และเครื่องบินกระดาษพับ เป็นต้น โดยในครั้งนี้มีโรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ทั้งหมด 117 โรงเรียน และมีคุณครูผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวน 148 คน ซึ่งจะนำไปจัดกิจกรรมให้กับเยาวชนมากกว่า 10,000 คน

S 794682