อพวช. ส่งมอบเครื่องบีบถุงลมช่วยหายใจ (Ambu bag) จำนวน 2 เครื่องให้แก่ โรงพยาบาลคลองหลวง

อพวช. ส่งมอบเครื่องบีบถุงลมช่วยหายใจ (Ambu bag) จำนวน 2 เครื่องให้แก่ โรงพยาบาลคลองหลวง

13-12-2021
อพวช. ส่งมอบเครื่องบีบถุงลมช่วยหายใจ (Ambu bag) จำนวน 2 เครื่องให้แก่ โรงพยาบาลคลองหลวง

3 พฤศจิกายน 2564 /ดร.ชนินทร วรรณวิจิตร รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ พร้อมด้วย นางสาวศิริรัตน์ เสริมวิฑูรย์ ผู้อำนวยการสำนักผู้อำนวยการ และคณะเจ้าหน้าที่ อพวช. ส่งมอบเครื่องบีบถุงลมช่วยหายใจ (Ambu bag) จำนวน 2 เครื่อง ให้แก่ โรงพยาบาลคลองหลวง เพื่อนำไปใช้สำหรับดูแลผู้ป่วย โดยมี คุณวารุณี แหลมภู่ หัวหน้างานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน และคุณพัชรนันท์ วงษ์ประเสริฐ หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ เป็นผู้รับมอบเครื่องบีบถุงลมฯ ดังกล่าว ณ โรงพยาบาลคลองหลวง จ.ปทุมธานี