NSM ร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้ว่าการ กฟผ. คนที่ 16

NSM ร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้ว่าการ กฟผ. คนที่ 16

18-03-2024
EGATCON01

18 มีนาคม 2567 / ดร.กรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM ร่วมแสดงความยินดีแก่นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) คนที่ 16 ณ อาคาร 50 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) สำนักงานใหญ่ จ.นนทบุรี