ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ลงนามความร่วมมือ กับ ดร. ศรัณย์ โปษยะจินดา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ลงนามความร่วมมือ กับ ดร. ศรัณย์ โปษยะจินดา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

25-03-2022
ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ลงนามความร่วมมือ กับ ดร. ศรัณย์ โปษยะจินดา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

    19 กุมภาพันธ์ 2565 / ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ลงนามความร่วมมือ กับ ดร. ศรัณย์ โปษยะจินดา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ โดยมี ดร.กรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ พร้อมด้วย นางสาวจุลลดา ขาวสะอาด ผู้ช่วยอำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามฯ ดังกล่าวเพื่อร่วมมือกันดำเนินงานแหล่งเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์สาขาต่างๆ พร้อมส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และดาราศาสตร์แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

DSC08984
     ทั้งนี้ คณะผู้บริหารทั้งสองหน่วยงานได้เข้าร่วมในงานมหกรรมดาราศาสตร์ประจำปี 2565 "NARIT AstroFest 2022" ที่จัดขึ้น ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

 

DSC09012

DSC09002

DSC09015

DSC09017

DSC09018

DSC09038

DSC09040

DSC09047

DSC08987

DSC08952

DSC08948

DSC08878

DSC08816