อพวช. ร่วมบรรยายพิเศษในการประชุมนานาชาติ ผ่านระบบออนไลน์

อพวช. ร่วมบรรยายพิเศษในการประชุมนานาชาติ ผ่านระบบออนไลน์

16-01-2023
Forum1

ออนไลน์ - 16 มกราคม 2566 - ดร.กรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ร่วมบรรยายในงานประชุมนานาชาติ “The 1st International Forum on Children and Youth Education for Sustainable Development” ในหัวข้อ “Sustainable Education in Museum: Raising Awareness and Call for Action.” เพื่อสร้างความตระหนักในด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมในการศึกษา ผ่านทางระบบออนไลน์ Voov Meeting ซึ่งจัดโดย The China Soong Ching Ling Science & Culture Centre for Young People และ Research Institute of Science Education of Beijing Normal University ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีประเทศที่ร่วมนำเสนอผลงาน ได้แก่ ประเทศไทย สาธารณรัฐประชาชนจีน สหราชอาณาจักร และสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน

Forum12