อพวช. ร่วมจัดกิจกรรมในวันนักประดิษฐ์ 2566 : THAILAND INNOVATIONS' DAY 2023

อพวช. ร่วมจัดกิจกรรมในวันนักประดิษฐ์ 2566 : THAILAND INNOVATIONS' DAY 2023

02-02-2023
NSM-INNO01

องค์การพิพิภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมจัดกิจกรรมในวันนักประดิษฐ์ 2566 : THAILAND INNOVATIONS' DAY 2023 จัดเต็มกิจกรรมเวิร์คช็อป อาทิ กิจกรรม Mechanical Linkages, กิจกรรม Hydraulic Toys, กิจกรรม Bug Battle Bot, กิจกรรมนกตกรัง และกิจกรรม Syringe Rocket ที่ขนความสนุกวิทย์กระจายไป 3 แห่ง ได้แก่ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ, จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. เดอะ สตรีท รัชดา ชั้น 5 ศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา กรุงเทพฯ และพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช. คลองห้า จ.ปทุมธานี ซึ่งกิจกรรมฯ จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2566 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://inventorsdayregis.com

INNO0213NSM-INNO014NSM-INNO013NSM-INNO012