NSM ร่วมบรรยายในหัวข้อ “โคราชเมืองสร้างสรรค์ เมืองแห่งการเรียนรู้“ ในงานเทศกาลโคราชเดินยิ้มเล่นเบ่งบาน "ปิดเทอมสร้างสรรค์... อัศจรรย์วันเล่น”

NSM ร่วมบรรยายในหัวข้อ “โคราชเมืองสร้างสรรค์ เมืองแห่งการเรียนรู้“ ในงานเทศกาลโคราชเดินยิ้มเล่นเบ่งบาน "ปิดเทอมสร้างสรรค์... อัศจรรย์วันเล่น”

08-04-2023
NSMKORAT9875

วันที่ 8 เมษายน 2566 / ดร.เอกพงศ์ ศรีเปารยะ ผอ.กองการส่งเสริมและพัฒนาทักษะอนาคต สำนักวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM พร้อมด้วย นายอนันต์พล สุดทรัพย์ เจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์ชำนาญการ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา นครราชสีมา สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ นายนิคม เหาะสูงเนิน ผอ.ส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เทศบาลนครราชสีมา และนายเชษฐา มั่นคง ผู้จัดการแผนพื้นที่เรียนรู้เพื่อความสุขของเด็ก มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “โคราชเมืองสร้างสรรค์ เมืองแห่งการเรียนรู้“ ในงานเทศกาลโคราชเดินยิ้มเล่นเบ่งบาน  "ปิดเทอมสร้างสรรค์... อัศจรรย์วันเล่น” พร้อมนำตัวอย่างกิจกรรมจาก จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. โคราช ร่วมจัดแสดงภายในงาน ณ ศูนย์การค้าเดอะมอล์ลโคราช (มอล์ล พาร์ค) 

KORAT009KORAT9987NSMKORATTTT