จัดการประกวด “การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)”

จัดการประกวด “การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)”

08-12-2021
จัดการประกวด “การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)”

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์   แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการประกวด “การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)” ระดับภูมิภาคและระดับประเทศ ศูนย์ภาคกลาง ในหัวข้อ “มหัศจรรย์วิทยาศาสตร์” โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนในระดับชั้น ป.4 – ป.6 และระดับชั้น ม.1 – ม.3 มาร่วมแข่งขันและแสดงผลงาน ในระหว่างวันที่ 17 – 19 กรกฎาคม นี้ ณ อพวช. ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

0002

               17 กรกฎาคม 2561 – ปทุมธานี/ ดร.ชนิรทร วรรณวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักโครงการพิเศษ กล่าวว่า “วิทยาศาสตร์เป็นพื้นฐานที่สำคัญมากต่อการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าในด้านต่างๆ และเป็นปัจจัยหลัก  ในการพัฒนาบุคลากรของประเทศให้มีคุณภาพ และเพื่อกระตุ้นความสนใจการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของเด็กไทย อพวช. และสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้กำหนดจัดการประกวด “การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)” ในหัวข้อ “มหัศจรรย์วิทยาศาสตร์” ระดับภูมิภาคและระดับประเทศ ศูนย์ภาคกลาง โดยมุ่งหวังให้เยาวชนไทยได้มีเวทีแสดงความสามารถในการนำเสนอ การทดลองทางวิทยาศาสตร์ด้วยการแสดงทางวิทยาศาสตร์ อีกทั้งยังเพื่อพัฒนาทักษะในการทำงานเป็นทีมตลอดจนการแสดงออกอย่างเหมาะสมของเด็กไทยเพื่อนำไปประยุกต์ใช้อันจะเป็นประโยชน์ในอนาคต”

IMG 0835

               โดยการแข่งขันดังกล่าวจะคัดเลือกทีมชนะเลิศเพียงระดับละ 1 ทีม ทั้งในระดับประถมศึกษาตอนปลาย และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อเข้าร่วมประกวดในระดับประเทศต่อไป ณ งานมหกรรมวิทยาศาสตร์แห่งชาติและเทคโนโลยี 2561 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ในวันที่ 24 สิงหาคม 2561  ต่อไป สามารถลุ้นผลการประกาศรางวัลหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0 2577 9999 ต่อ 1450 2109 เว็ปไซต์ www.nsm.or.th