ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ มอบเงินรายได้จากโครงการ วิ่งแก้มลิง “NSM RUN FOR SCIENCE 2018”

ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ มอบเงินรายได้จากโครงการ วิ่งแก้มลิง “NSM RUN FOR SCIENCE 2018”

08-12-2021
ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ มอบเงินรายได้จากโครงการ วิ่งแก้มลิง “NSM RUN FOR SCIENCE 2018”

ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ มอบเงินรายได้จากโครงการ วิ่งแก้มลิง “NSM RUN FOR SCIENCE 2018” ที่จัดขึ้นในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา เพื่อสมทบทุนใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิชัยพัฒนา โดยมี ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นผู้รับมอบเงินดังกล่าว ฯ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา