จัดพิธีปิดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์เยาวชน The 8th ASEAN Plus Three Junior Science (APTJSO#8)

จัดพิธีปิดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์เยาวชน The 8th ASEAN Plus Three Junior Science (APTJSO#8)

09-12-2021
จัดพิธีปิดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์เยาวชน The 8th ASEAN Plus Three Junior Science (APTJSO#8)

14 มิถุนายน 62 / ปทุมธานี - องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)  สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ ASEAN+3 Centre for the Gifted in Science (ACGS), Korea  จัดพิธีปิดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์เยาวชน The 8th ASEAN Plus Three Junior Science (APTJSO#8) และมอบรางวัลพิเศษให้กับเยาวชน พร้อมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างกลุ่มเยาวชนอาเซียนหวังต่อยอดเยาวชนไทยสู่เวทีนานาชาติ

IMG 3160 1600x1067

ดร.อภิญาณ์ หทัยธรรม รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)  กล่าวว่า “อพวช. จัดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์เยาวชน The 8th ASEAN Plus Three Junior Science (APTJSO#8) ขึ้น เพื่อให้เยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของที่ผู้มีอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์จากกลุ่มประเทศอาเซียน ได้มีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพตนเอง และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ รวมถึงสร้างเครือข่ายระหว่างกลุ่มเยาวชนด้วยกัน โดยในปีนี้ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดโครงการฯ ภายในหัวข้อ “The Role of Youth in Communicating Science for Sustainable Development Goals Issue in ASEAN Region” โดยมีกลุ่มเยาวชนไทยผู้มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ และกลุ่มประเทศอาเซียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 13 ประเทศ ได้แก่ ไทย บรูไน กัมพูชา จีน อินโดนีเซีย มาเลเซีย พม่า ลาว ฟิลิปปินส์ เกาหลี สิงคโปร์ เวียดนาม และสวีเดน (เข้าร่วมสังเกตการณ์) รวมกว่า 100 คน มาเข้าร่วมกิจกรรมค่ายฯ ที่ อพวช. เพื่อให้เยาวชนได้พัฒนาทักษะการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ รวมทั้งสร้างประสบการณ์การทำงานร่วมกันเป็นทีมภายในค่าย ฯ

outstanding science BOY 1600x1067

outstanding science GIRL 1600x1067

โดยรางวัล Outstanding Science Communicator ฝ่ายชายเป็นของ Cheong Jay Keat จากประเทศสิงคโปร์ และฝ่ายหญิง Emily Aliya Breen      จากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

รางวัลชนะเลิศการประกวดผลงานเยาวชนในรูปแบบโปสเตอร์ ได้แก่

POSTER 1 1600x1067

ทีม B จากประเทศสิงคโปร์ โดยมี OWEN ONG JUNHENG , SEAN YEOW HOE YONG , ZHANG SHENGYANG DAVID , PHUA ZHENGJIE 

POSTER 2 1600x1067

ทีม A จากสาธารณรัฐเกาหลี โดยมี BEOM SEOK LEE , DAN HA KIM , GUN WOO YUN , HAN JI HO

POSTER 3 1600x1067

และ ทีม B จากประเทศไทย โดยมี LUKSANAREE SOMBOON , NATTHANICHA WIJITPUNYARUK , OLIVER PHOOM HARRIS,JATURONG ONSOPA

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะการทดลองทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่

lab 1 1600x1067

ทีม B จากสาธารณรัฐเกาหลี โดยมี JAE HYEOK JANG ,JI HOON KIM , NA RIM KIM ,LEE JUNG HYO

lAB3 1600x1067

ทีม B จากประเทศสิงคโปร์ โดยมี OWEN ONG JUNHENG , SEAN YEOW HOE YONG , ZHANG SHENGYANG DAVID , PHUA ZHENGJIE 

laB2 1600x1067

ทีม A จากประเทศสิงคโปร์ โดยมี CHEONG JAY KEAT , KONG YU HENG ASHER ,SEE JAE WEY TRISTAN ,FAN KAIJIE HERBERT

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันโครงการด้านการพัฒนาการศึกษา ตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals)

SDG 1600x1067

ได้แก่ Huang Chen จากสาธารณรัฐประชาชนจีน ,Yuvan Devendranจากประเทศมาเลเซีย , Caesar Jr. Peñol Lopez จากระเทศฟิลิปปินส์ ,Filip Axel Widèn จากประเทศสวีเดน, Ak Abdul Ghafur Ur Rahman Bin Pg Abdul Rahman จากประเทศบรูไน , Luksanaree  Somboon จากประเทศไทย ,Nguyen Huong Ly จากประเทศเวียดนาม และ Na Rim Kim จากสาธารณรัฐเกาหลี

IMG 2602 1600x1067

ดร.อภิญาณ์ ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า “สำหรับโครงการค่ายวิทยาศาสตร์เยาวชนอาเซียนฯ ในครั้งนี้ หวังสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนกลุ่มประเทศอาเซียน + 3 หันมาสนใจในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมากขึ้น พร้อมส่งเสริมและเตรียมความพร้อมให้เยาวชนไทยเข้าสู่เวทีนานาชาติต่อไป”

 

 

IMG25031600x1067

IMG24981600x1067

IMG24951600x1067

IMG24921600x1067

IMG24861600x1067

IMG22851600x1067

IMG22791600x1067

IMG22781600x1067

IMG22701600x1067

IMG22651600x1067

IMG22141600x1067

IMG22161600x1067

IMG22091600x1067

IMG22071600x1067

IMG22011600x1067

IMG21821600x1067

IMG21971600x1067

IMG21911600x1067

IMG21861600x1067

IMG31491600x1067

IMG31461600x1067

IMG31471600x1067

IMG31531600x1067

IMG31451600x1067

IMG31521600x1067

IMG31441600x1067

IMG31511600x1067

IMG31421600x1067

IMG31501600x1067

IMG31491600x1067

IMG31431600x1067

IMG21771600x1067

IMG21731600x1067

IMG21681600x1067

IMG21661600x1067

IMG21571600x1067

IMG21611600x1067

IMG28261600x1067

IMG21521600x1067

IMG26731600x1067

IMG25751600x1067

IMG26411600x1067