ข้าหารือความร่วมมือเรื่อง “แผนการจัดนิทรรศการเคลื่อนที่ และ คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. ”

ข้าหารือความร่วมมือเรื่อง “แผนการจัดนิทรรศการเคลื่อนที่ และ คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. ”

09-12-2021
ข้าหารือความร่วมมือเรื่อง “แผนการจัดนิทรรศการเคลื่อนที่ และ คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. ”

เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 64 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และเจ้าหน้าที่ อพวช. เข้าหารือความร่วมมือเรื่อง “แผนการจัดนิทรรศการเคลื่อนที่ และ คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. ” ร่วมกับ ดร.กมล รอดคล้าย ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนางกาญจนา สุขประเสริฐ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาเอกมัย, นางตติยา ใจบุญ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเผยแพร่ทางการศึกษา ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาเอกมัย , ร.อ.ดร.อาศิส เชยกลิ่น ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต และคณะผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องพระขรรค์เพชร กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพฯ

40312

40302