NSM ร่วมเปิดงานสื่อสารวิทยาศาสตร์เฟสติวัล 2566 (Science Communication Festival 2023)

NSM ร่วมเปิดงานสื่อสารวิทยาศาสตร์เฟสติวัล 2566 (Science Communication Festival 2023)

27-08-2023
SSCOM1

26 สิงหาคม 2566 / ดร.กรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM ร่วมพิธีเปิดงานสื่อสารวิทยาศาสตร์เฟสติวัล 2566 (Science Communication Festival 2023) เพื่อส่งเสริมการให้ความรู้และวิธีการคิดอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ให้กับผู้คนผ่านนิทรรศการศิลปะที่มีพื้นฐานจากวิทยาศาสตร์ และการบรรยายวิทยาศาสตร์จากผู้ที่เชี่ยวชาญศิลปะการสื่อสาร พร้อมนำนิทรรศการภาพถ่ายวิทยาศาสตร์ (วิทย์ติดเลนส์) และกิจกรรม workshop เรื่อง “การสื่อสารวิทยาศาสตร์สู่สาธารณะ” ไปร่วมจัดแสดงภายในงานฯ และฟังเสวนา เรื่อง “กรุงเทพมหานคร สังคมสื่อสารวิทยาศาสตร์สู่เมืองแห่งการเรียนรู้” โดย นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  สามารถเข้าชมงานได้ระหว่างวันที่ 26-27 ส.ค. 2566 เวลา 11.00 - 20.00 น.  ณ อาคารพิพิธภัณฑ์สวนป่าเบญจกิติ สวนเบญจกิติ กรุงเทพฯ

SSCOM154SSCOM1546SSCOM187