NSM ร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการนวัตกรรมองค์กรเพื่อการขับเคลื่อนสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ ด้วยการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่ดิจิทัล”

NSM ร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการนวัตกรรมองค์กรเพื่อการขับเคลื่อนสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ ด้วยการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่ดิจิทัล”

06-03-2024
์NSM00235

6 มีนาคม 2567 / นายสุวรงค์ วงษ์ศิริ รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ NSM เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการนวัตกรรมองค์กรเพื่อการขับเคลื่อนสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ ด้วยการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่ดิจิทัล” พร้อมเยี่ยมชมการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ด้านการจัดการนวัตกรรมองค์กรของมหาวิทยาลัย โดยมี ผศ.ดร.ภ.พึ่งบุญ ปานศิลา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา และคณะ ให้การต้อนรับ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จ.ชลบุรี

NSMNSM874NSMNSM8520