NSM ชวนสำรวจและรู้จักความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ในกิจกรรมปฏิบัติการสำรวจในธรรมชาติในเมือง (City Nature Challenge 2024)

NSM ชวนสำรวจและรู้จักความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ในกิจกรรมปฏิบัติการสำรวจในธรรมชาติในเมือง (City Nature Challenge 2024)

28-04-2024
CNC24-1

27 เมษายน 2567 / องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM จัดกิจกรรมปฏิบัติการสำรวจในธรรมชาติในเมือง (City Nature Challenge 2024) นำทีมโดยนักธรรมชาติวิทยาของ NSM ให้มาให้ความรู้เรื่องการจัดจำแนกสิ่งมีชีวิตและพาออกสำรวจสิ่งมีชีวิตบริเวณโดยรอบ อพวช. ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งสิ้น 35 คน ซึ่งผลการสำรวจพบสิ่งมีชีวิต 131 ชนิดพันธุ์ และมีจำนวนการสังเกต 396 ครั้ง ถือเป็นการศึกษาด้านความหลากหลายทางชีวภาพและวิทยาศาสตร์พลเมืองในพื้นที่ เพื่อเก็บข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในเขตเมืองอย่างเป็นระบบ และสะดวกต่อนักวิทยาศาสตร์ต่อการนำไปใช้ในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง กิจกรรมฯ นี้ จัดขึ้นพร้อมกันทั่วโลกในวันที่ 26-29 เมษายน 2567 พร้อมกันในกว่า 700 เมือง ในกว่า 50 ประเทศทั่วโลก

CNC24-12CNC24-15

สำหรับผู้ที่สนใจ ยังสามารถสำรวจสิ่งมีชีวิตและอัพโหลดรูปสิ่งมีชีวิตที่สนใจ โดยใช้แอพพลิเคชั่น iNaturalist ได้จนถึงวันที่ 6 พ.ค. 2567 เวลา 9.00 น. โดยมีขั้นตอนสั้น ๆ เพียง ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น iNaturalist -> กดเข้าร่วมโครงการ 'City Nature Challenge 2024:NSM' -> เลือกรูป/ถ่ายรูปสิ่งมีชีวิตที่สนใจ -> ลองเลือกชนิดพันธุ์ของสิ่งชีวิตที่อัพโหลด >พร้อมกดแชร์ เท่านี้ก็สามารถเก็บข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพแชร์สู่สากล ทั้งยังได้รับความสนุกสนานไปกับการท้าทายแข่งขันพร้อมเพื่อน ๆ จากทั่วโลกที่ร่วมทำการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพในเมืองอีกด้วย

CNC24-16