NSM และสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ นำคณะเยาวชนไทยที่เข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ในงาน ISEF 2024 เข้าเยี่ยมคารวะกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา

NSM และสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ นำคณะเยาวชนไทยที่เข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ในงาน ISEF 2024 เข้าเยี่ยมคารวะกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา

16-05-2024
NSMUSA01

14 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ดร.ชนินทร วรรณวิจิตร รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM พร้อมด้วย นายฐิติเดช ตุลารักษ์ อัครราชทูตฝ่ายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ณ สำนักงานด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน และรศ.ดร.วรวรรณ พันธุมนาวิน อุปนายกสมาคมวิทยาศาสตร์ฯ และรศ.รัชลิดา ลิปิกรณ์ กรรมการบริหารสมาคมวิทยาศาสตร์ฯ นำคณะเยาวชนไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมสำหรับเยาวชน ระดับโลก REGENERON ISEF 2024 ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 11-17 พฤษภาคม 2567 ที่เมืองลอสแอนเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา เข้าเยี่ยมคารวะกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส โดยมี นายจีรยุต สอนใจ กงสุล (ผู้แทน กสญ.) นางสิริกมล ศรลัมพ์ ภริยาท่านกงสุลใหญ่ และนายชนะ เมี้ยนเจริญ กงสุลฝ่ายสารนิเทศและวัฒนธรรม ให้การต้อนรับ เลี้ยงอาหารกลางวัน พร้อมให้กำลังใจเยาวชนทุกคนให้ทำผลงานให้เต็มที่ เพื่อชื่อเสียงของประเทศไทยบนเวทีระดับนานาชาติ ณ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา

NSMUSA0103NSMUSA0102NSMUSA0104NSMUSA0178