อพวช. จับมือ บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด ลงนามความร่วมมือเพื่อส่งเสริมแรงบันดาลใจพร้อมกระจายองค์ความรู้ทั่วประเทศ

อพวช. จับมือ บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด ลงนามความร่วมมือเพื่อส่งเสริมแรงบันดาลใจพร้อมกระจายองค์ความรู้ทั่วประเทศ

15-08-2022
NSMTHAI01

15 สิงหาคม 2565  /ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ร่วมลงนามความร่วมมือ กับ นายพีระ อุดมกิจสกุล กรรมการผู้จัดการบริษัท ไปรณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด โดยมี ดร.กรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และนางผกาวรรณ เจริญปรุ ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและการขาย บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องฟีนิกซ์ 4 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

NSMTHAI02

ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวว่า “อพวช. มีภารกิจในการส่งเสริมสังคมไทยให้เห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์ที่มีต่อการพัฒนาประเทศ พร้อมปลูกฝังและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่เยาวชน และประชาชนในสังคมให้มีทัศนคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ผ่านการจัดแสดงนิทรรศการ กิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ต่าง ๆ พร้อมทั้ง กระจายความรู้สู่ชุมชนในต่างจังหวัด ผ่าน “คาราวานวิทยาศาสตร์” และการส่งมอบกล่องกิจกรรมสื่อการเรียนรู้ของ อพวช. ให้กับโรงเรียนและห้องสมุดประชาชนต่าง ๆ ทั่วประเทศอีกด้วย

เพื่อการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเข็มแข็งและเห็นถึงประโยชน์ของเยาวชนประชาชนจึงได้เกิดการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ ขึ้น ระหว่าง องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด เพื่อผนึกกำลังในการผลักดันส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม ให้แก่เยาวชนและประชาชน ผ่านการส่งมอบสื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่สนุกสนานและหลากหลาย ของ อพวช. เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนในสังคมได้สนุกกับการค้นพบและเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยความมหัศจรรย์อันจะก่อให้เกิดการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ให้กับประเทศต่อไป”

NSMTHAI03

นายพีระ อุดมกิจสกุล กรรมการผู้จัดการบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด (ปณด) กล่าวว่า “ปณด เป็นผู้ให้บริการด้านการขนส่งและกระจายสินค้าแบบครบวงจร ตามนโยบายดิจิตอล อีโคโนมี เนื่องจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการเติบโตของอีคอมเมิร์ซทำให้ความต้องการในกลุ่มธุรกิจขนส่งเพิ่มมากขึ้น ซึ่ง ปณด เป็นหน่วยงานอันดับต้น ๆ ของประเทศที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการขนส่งที่ครบวงจรมากขึ้น โดยเรามุ่งมั่นที่จะยกระดับความสามารถของการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการลงนามความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็น     อีกก้าวสำคัญที่จะได้มีส่วนร่วมกันกับองค์กรระดับประเทศอย่าง อพวช. ในการร่วมมือกันพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ปณด มีความพร้อมในเรื่องการบริหารจัดการขนส่งที่สามารถผนึกกำลังร่วมกับ อพวช. ในการส่งมอบความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ไปสู่เยาวชนและประชาชนได้ทั่วประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง”

NSMTHAI05

ผศ.ดร.รวินฯ กล่าวเพิ่มเติม “โดยหวังว่าความร่วมมือที่เกิดขึ้นในวันนี้จะสำเร็จตามวัตถุประสงค์ และเจตนารมณ์ตามภารกิจหลักของทั้งสองหน่วยงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้เยาวชนและประชาชนได้เกิดแรงบันดาลใจด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมต่อไป”

NSMTHAI04