อพวช. ให้การต้อนรับ คณะเทศบาลบึงยี่โถ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์

อพวช. ให้การต้อนรับ คณะเทศบาลบึงยี่โถ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์

21-08-2022
99

20 สิงหาคม 2565 / นายอนันตกร ขยันงาน ผู้อำนวยการสำนักยุทธ์ศาสตร์และแผน องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) พร้อมด้วย นายถิรพงศ์ เกียรตินันท์ ผู้อำนวยการสำนักบริการผู้เข้าชม อพวช. ให้การต้อนรับ นายรังสรรค์ นันทกาวงศ์ นายกเทศบาลบึงยี่โถ และคณะ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า ณ อพวช. คลองห้า ปทุมธานี