อพวช. ร่วมนำเสนอผลงานในงานประชุมนานาชาติ “4th Belt and Road International Science Communication Seminar” 

อพวช. ร่วมนำเสนอผลงานในงานประชุมนานาชาติ “4th Belt and Road International Science Communication Seminar” 

08-12-2022
CommunicationSeminar01

6 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมบรรยายในงานประชุมนานาชาติ “4th Belt and Road International Science Communication Seminar” ใน Session 1: Belt and Road” International Science Popularization Seminar: Sci-Tech Innovation and Science Popularization-Science Communication and Global Factors Flow พร้อมด้วย ดร. กรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการ อพวช. นำเสนอผลงานใน Session 2: International Science Communication Workshop: Science Communication in Social Innovative Cultures ภายใต้หัวข้อ Social Innovation and Science Communication ผ่านทางระบบออนไลน์ Zoom Meeting ซึ่งจัดโดย China Science and Technology Exchange Center  เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์และการมีส่วนร่วมทางด้านวิทยาศาสตร์ของสาธารณะ โดยมีประเทศที่ร่วมนำเสนอผลงาน ได้แก่ ประเทศไทย สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐสิงคโปร์ สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ สหราชอาณาจักร ประเทศโรมาเนีย และราชอาณาจักรสเปน

CommunicationSeminar02CommunicationSeminar03