พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา อพวช. เปิดตัวกิจกรรม Research Show by Naturalist ประจำปี 2562 ในธีม Key You, Identify Me เพื่อกระตุ้นสังคมเห็นถึงความสำคัญของงานอนุกรมวิธาน และนักอนุกรมวิธาน

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา อพวช. เปิดตัวกิจกรรม Research Show by Naturalist ประจำปี 2562 ในธีม Key You, Identify Me เพื่อกระตุ้นสังคมเห็นถึงความสำคัญของงานอนุกรมวิธาน และนักอนุกรมวิธาน

08-12-2021
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา อพวช. เปิดตัวกิจกรรม Research Show by Naturalist ประจำปี 2562   ในธีม Key You, Identify Me  เพื่อกระตุ้นสังคมเห็นถึงความสำคัญของงานอนุกรมวิธาน และนักอนุกรมวิธาน

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) โดย พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา เปิดตัวกิจกรรม Research Show by Naturalist ประจำปี 2562 ในธีม Key You, Identify Me : จำแนก (ตัวเธอ) แยกแยะ (ตัวฉัน) เพื่อให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้เห็นถึงความสำคัญของงานอนุกรมวิธาน ได้รู้จักวิธีการทำงานของ “นักอนุกรมวิธาน” และได้สัมผัส “เสน่ห์และความสุข” จากการเป็นนักอนุกรมวิธาน ผ่านนักธรรมชาติวิทยาทั้ง 16 คน ทุกวันเสาร์สัปดาห์แรกและเสาร์สัปดาห์ที่สามของทุกเดือน โดยจะเริ่มเปิดตัวครั้งแรกในเสาร์ที่ 5 มกราคม 2562 ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา อพวช. คลองห้า ปทุมธานี และเสาร์สัปดาห์ที่ 4 ของเดือน ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ชั้น 4 สามย่าน ติดตามรายละเอียดและสำรองที่นั่งได้ที่ Facebook พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา

16 ธ.ค. 2561 / กรุงเทพฯ – ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กล่าวว่า โครงการ Research Show by Naturalist ภายใต้พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา อพวช. เป็นโครงการที่จัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา ซึ่งจะมีการเปลี่ยนธีมไปในแต่ละปี เพื่อหวังสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนให้หันมาสนใจงานด้านวิทยาศาสตร์ ธรรมชาติวิทยา รวมทั้งเกิดความหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติมากยิ่งขึ้น

 

 99A1448 800x533

          สำหรับธีมในปีนี้นำเสนอในเรื่อง Key You, Identify Me : จำแนก (ตัวเธอ) แยกแยะ (ตัวฉัน) เพื่อให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้เห็นถึงความสำคัญของงานอนุกรมวิธาน ได้รู้จักวิธีการทำงานของ “นักอนุกรมวิธาน” และได้สัมผัส “เสน่ห์และความสุข” จากการเป็นนักอนุกรมวิธาน ผ่านนักธรรมชาติวิทยามากถึง 16 คน ทั้งจากพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา อพวช., มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยบูรพา, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะมาถ่ายทอดเรื่องราว ความรู้ ความน่าสนใจ ที่เกี่ยวกับธรรมชาติ สิ่งมีชีวิต จากงานวิจัยและประสบการณ์การทำงานของแต่ละคนให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับทราบ อาทิ ความรู้ด้าน Lord Butterfly หรือ ผีเสื้อ ความรู้ด้าน Snail Wife หรือ หอยทาก ความรู้ด้าน Feather Man หรือ นก ความรู้ด้าน Princess Echino หรือ สัตว์ผิวหนาม ความรู้ด้าน Algae Girl หรือ สาหร่าย ความรู้ด้าน Bat Boy หรือ ค้างคาว ความรู้ด้าน Mask Tiger หรือ เสือ ความรู้ด้าน Captain Pincer หรือ ปู (ก้ามดาบ) ความรู้ด้าน Queen Coral หรือ ปะการัง ความรู้ด้าน Mr. Tree หรือ ต้นไม้ ความรู้ด้าน Snake Guy หรือ งู ความรู้ด้าน Shark Boy หรือ ฉลาม ความรู้ด้าน Crabby Girl หรือ ปู ความรู้ด้าน Mr. Moss หรือ มอส ความรู้ด้าน Ms. Amphipod หรือ กุ้งเต้น และ ความรู้ด้าน Mr. Bone หรือ กระดูก 99A1537 800x533

ทั้งนี้ สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม Research Show by Naturalist ประจำปี 2562 ในธีม Key You, Identify Me : จำแนก (ตัวเธอ) แยกแยะ (ตัวฉัน) สามารถติดตามรายละเอียดและสำรองที่นั่ง ได้ที่ Facebook พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา สอบถาม โทร 02 577 9999 ต่อ 1508, 1513

 

99A1518800x533

99A1481800x533

99A1492800x533

99A1476800x533

99A1458800x533

99A1417800x533

99A1448800x533

99A1409800x533

99A1400800x533

99A1396800x533

99A1300800x533

99A1537800x533

99A1527800x533