พิธีมอบรางวัล 11 ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเด่นตอบรับชีวิตวิถีใหม่และการปรับตัว อันเนื่องมาจากภาวะวิกฤติโควิด-19

พิธีมอบรางวัล 11 ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเด่นตอบรับชีวิตวิถีใหม่และการปรับตัว อันเนื่องมาจากภาวะวิกฤติโควิด-19

09-12-2021
พิธีมอบรางวัล 11 ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเด่นตอบรับชีวิตวิถีใหม่และการปรับตัว อันเนื่องมาจากภาวะวิกฤติโควิด-19

24 ธันวาคม 2563 - กรุงเทพฯ / ศ.(พิเศษ) ดร.อเนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานงานแถลงข่าวสรุปผลงานเด่น ปี 2563 และแผนยุทธศาสตร์ปี 2564 พร้อมเป็นประธานในพิธีมอบรางวัล 11 ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเด่นตอบรับชีวิตวิถีใหม่และการปรับตัว อันเนื่องมาจากภาวะวิกฤติโควิด-19 โดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 11 ผลงานเด่น ประจำปี 2563 กับ “โครงการ Science Delivery By NSM “ ที่เน้นการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบออนไลน์และส่งต่อองค์ความรู้ได้อย่างทั่วถึง ถือเป็นการก้าวข้ามข้อจำกัดด้านระยะทาง และความปลอดภัยของประชาชนสืบเนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบัน พร้อมมั่นใจรับมือโควิดระลอกใหม่ ทั้งนี้ โดยมี ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เป็นผู้รับมอบรางวัลในงานฯ ดังกล่าว

299A5232 800x1200

สำหรับโครงการ Science Delivery By NSM เป็นโครงการที่จัดทำโดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ในการปรับกลยุทธ์รับมือสภาวะวิกฤติจากโควิด-19 โดยเปิดให้บริการการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในรูปแบบออนไลน์ผ่านช่องทาง Facebook : NSM Thailand ที่ช่วยเน้นการเรียนรู้ออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าจะอยู่ที่ใดในโลก อาทิ NSM Virtual Museum พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง 360 องศา, DIY and hand-on และ Game Contest เป็นต้น โดยกิจกรรมดังกล่าวพบว่ามีผู้เข้าชมมากกว่า 6 ล้านคน และมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตามรูปแบบวิถีชีวิตใหม่ในยุคโควิด-19

299A5247 1600x1067