NSM จัดการแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ รอบชิงชนะเลิศ ครั้งที่ 22 พร้อมประกาศผลทีมชนะเลิศ

NSM จัดการแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ รอบชิงชนะเลิศ ครั้งที่ 22 พร้อมประกาศผลทีมชนะเลิศ

16-09-2023
TWRC013321

15 กันยายน 2566 / ดร.กรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM พร้อมด้วย พลอากาศตรี เจษฎา คีรีรัฐนิคม ผู้เชี่ยวชาญด้านจรวดวิถี และนายสุวิทย์ เปานาเรียง ผู้อำนวยการสำนักวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน อพวช. ร่วมแสดงความยินดีพร้อมมอบรางวัลให้กับทีมชนะเลิศใน “การแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ ครั้งที่ 22 ประจำปี 2566” เวทีการแข่งขันการประดิษฐ์จรวดขวดน้ำ การออกแบบ และการบูรณาการทักษะด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาศักยภาพของเยาวชนนำไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมให้กับประเทศต่อไปในอนาคต ณ ห้องประชุม IT Auditorium อาคารพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ NSM ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

TWRC01

ดร.กรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM กล่าวว่า “NSM ร่วมกับ มหาวิทยาลัยในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ทั้ง 5ภูมิภาคทั่วประเทศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (จ.เชียงใหม่) , มหาวิทยาลัยเนรศวร (จ.พิษณุโลก) ,มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และวิทยาเขตหาดใหญ่ ร่วมจัดกิจกรรม “การแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ ครั้งที่ 22 ประจำปี 2566” ขึ้น ซึ่งปีนี้มีทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 781 ทีม และผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศทั้งหมด 62 ทีม โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทความแม่นยำ และประเภท Water Rocket Design Challenge ซึ่งการแข่งขันครั้งนี้นอกจากเยาวชนได้เรียนรู้กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบด้านวิทยาศาสตร์แล้ว ถือเป็นประสบการณ์สำคัญที่จะช่วยพัฒนาและต่อยอดการเรียนรู้ของเยาวชนให้มีคุณภาพพร้อมเป็นกำลังสำคัญประเทศต่อไป”

TWRC012

ซึ่งรางวัลในประเภท Water Rocket Design Challenge ผลปรากฏว่า ทีมจากโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ โดยมีสมาชิก ได้แก่ ด.ญ.โสภิตา เนื่องอินต๊ะ และด.ญ.ชญาดา แมคโดนัลด์ ควบคุมทีมโดย นางสาววิมลสิริ เทียนชัย คว้ารางวัลใหญ่ Water Rocket Design Challenge ไปครองได้สำเร็จ

ด.ญ.ชญาดา แมคโดนัลด์ ตัวแทนทีมเผยถึงความสำเร็จในครั้งนี้ว่า “ทักษะแรกคือการนำเสนอ รวมทั้งการสื่อสารภาษาอังกฤษซึ่งมีความสำคัญอย่างมาก และต้องมีความรู้ในด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เพื่อที่จะสามารถตอบคำถามของคณะกรรมการได้อย่างถูกต้อง”

TWRC013

ด้าน ด.ญ.โสภิตา เนื่องอินต๊ะ เผยถึงความรู้สึกในครั้งนี้ว่า “ไม่คิดมาก่อนว่าจะได้รับรางวัลใหญ่ในครั้งนี้ รู้สึกตื่นเต้นและดีใจมาก ซึ่งถือว่าเป็นประสบการณ์ที่สำคัญในชีวิตที่เราจะสามารถนำทักษะเหล่านี้ไปต่อยอดในหลาย ๆ ด้าน ทั้งด้านการเรียนและการทำงานในอนาคต”

TWRC014

รางวัล Science Communication ได้แก่ ทีมจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม) โดยมีสมาชิกคือ ด.ช.ธาวิน รัตนตรัยภพ และด.ญ.จิตติมา แก้วมณีโชติ ควบคุมทีมโดย ผศ.ดร.เกริก ศักดิ์สุภาพ และอาจารย์สุวภัทร อิทธิโชติ

TWRC015

และรางวัล Problem Solving ได้แก่ ทีมจากโรงเรียนยโสธรพิทยาคม โดยมีสมาชิกคือ ด.ช.ภูมิไทย บุ้งทอง และด.ช.วิศกร พันสาย ควบคุมทีมโดยนายมงคล  พันธ์เพชร

รางวัลประเภทความแม่นยำ ระดับประถมศึกษา

TWRC016

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม T.C.S.2 จากโรงเรียนบ้านโนนคูณ จ.ชัยภูมิ สถิติเฉลี่ย 0.12 เมตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ ทีม T.C.S.1 จากโรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง จ.ยโสธร สถิติเฉลี่ย 0.65 เมตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ ทีม TSM Water Rocket 2 จากโรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด จ.อุดรธานี สถิติเฉลี่ย 0.84 เมตร

รางวัลประเภทความแม่นยำ ระดับมัธยมศึกษา

TWRC017

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมงูกินหาง ศิษย์ตากะจะ จากโรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา จ.ศรีสะเกษ สถิติเฉลี่ย 0.39 เมตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ ทีมส.ก้ากซาก ศิษย์ตากะจะ จากโรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา จ.ศรีสะเกษ สถิติเฉลี่ย 0.41 เมตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ ทีมลูกพระเจ้าพรหม 2 โรงเรียนไชยปราการ จ.เชียงใหม่ สถิติเฉลี่ย 0.50 เมตร

ดร.กรรณิการ์ กล่าวเพิ่มเติม “ต้องขอแสดงความยินดีกับเยาวชนทุกทีมที่ได้รับรางวัล และขอชื่นชมถึงศักยภาพของเยาวชนไทย โดยหวังว่ากิจกรรมนี้จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีให้กับคนไทยทุกคน และสามารถนำเอาความรู้ไปใช้ต่อยอดในชีวิตประจำวันได้ต่อไปในอนาคต”

TWRC018TWRC0189TWRC019TWRC0110TWRC0111TWRC01123TWRC0121TWRC0122TWTCC21