อพวช. ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กระทรวง อว. ประจำปี 2566 ณ วัดพรหมนิวาสวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อพวช. ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กระทรวง อว. ประจำปี 2566 ณ วัดพรหมนิวาสวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

11-11-2023
NSMWW01

11 พฤศจิกายน 2566  / นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวง อว. ประจำปี 2566 โดยมี นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ ปลัดกระทรวง อว. นางสาวสุชาดา แทนทรัพย์ เลขานุการ รมว.กระทรวง อว. พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร กระทรวง อว. โดยมี นายชนินทร วรรณวิจิตร รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ร่วมในพิธี ฯ ดังกล่าว ณ วัดพรหมนิวาสวรวิหาร ต.ท่าวาสุกรี อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งยอดเงินที่ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กระทรวง อว. ประจำปี 2566 เป็นจำนวนยอดเงินรวม 1,600,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนบาทถ้วน)

NSMWW012NSMWW013NSMWW015