NSM เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา กระทรวง อว. เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 5 ปี

NSM เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา กระทรวง อว. เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 5 ปี

02-05-2024
memn01

2 พฤษภาคม 2567 / กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา กระทรวง อว. เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 5 ปี นำโดย นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายพวงมาลัยสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามงกุฎวิทยามหาราช รัชกาลที่ 4 โดยมี ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อพวช. และคณะผู้บริหาร บุคลากรหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวง อว. เข้าร่วมงานฯ ดังกล่าว ณ อาคารพระจอมเก้า กระทรวง อว. ถนนโยธี กรุงเทพฯ

memn0102memn013

ทั้งนี้ อว. ถือเป็นหน่วยงานหลัก ในการสร้างคน สร้างความรู้ สร้างนวัตกรรม และพัฒนาประเทศ ตามแนวนโยบายของนางสาวศุภมาส อิศรภักดี รมว.อว. “เรียนดี มีความสุข มีรายได้” และ “วิจัย-นวัตกรรม ตอบโจทย์ ตรงความต้องการ

memn014memn016