NSM ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมหารือในโครงการ Partnership for the Future of Soceity at NSM Thailand

NSM ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมหารือในโครงการ Partnership for the Future of Soceity at NSM Thailand

09-05-2024
Future01

7 พฤษภาคม 2567 / ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM พร้อมด้วย ดร.กรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการ NSM ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมหารือในโครงการ Partnership for the Future of Soceity at NSM Thailand เพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจและสร้างรายได้ให้กับองค์กร พร้อมขับเคลื่อน NSM ไปสู่อนาคตอย่างยั่งยืน ณ พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ NSM ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี

Future012Future0103Future015Future016Future017Future018Future019Future0110