เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสตัฟฟ์ปูและจำลองถิ่นอาศัย”

เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสตัฟฟ์ปูและจำลองถิ่นอาศัย”

08-12-2021
เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสตัฟฟ์ปูและจำลองถิ่นอาศัย”

          เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2516 ที่ผ่านมา  ผศ.ดร. รวิน ระวิวงศ์  ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสตัฟฟ์ปูและจำลองถิ่นอาศัย” โดย มีนายวัชระ สงวนสมบัติ ผู้เชี่ยวชาญปักษีวิทยาและนายวันชัย สุขเกษม นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านการสตัฟฟ์สัตว์ เป็นวิทยากรบรรยายการอบรมในครั้งนี้ ซึ่งการอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-9 มีนาคม 2561 ณ อาคารปฏิบัติการธรรมชาติวิทยา พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา