ร่วมถวายสักการะสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช (รัชกาลที่ 4 รัชกาลที่ 6 รัชกาลที่ 9)

ร่วมถวายสักการะสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช (รัชกาลที่ 4 รัชกาลที่ 6 รัชกาลที่ 9)

09-12-2021
ร่วมถวายสักการะสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช (รัชกาลที่ 4 รัชกาลที่ 6 รัชกาลที่ 9)

4 มีนาคม 2564 / ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานในพิธีถวายสักการะสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวง อว. และผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เป็นส่วนราชการและในกำกับ ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมถวายสักการะสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช (รัชกาลที่ 4 รัชกาลที่ 6 รัชกาลที่ 9) สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 4 และถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณห้องโถงชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า กระทรวง อว. โดยมี ดร.ชนินทร วรรณวิจิตร รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เข้าร่วมในพิธีฯ ดังกล่าว พร้อมร่วมงานแถลงข่าว "อว. ภายใต้โครงสร้างใหม่" โดย อพวช. พร้อมจะส่งเสริมและขับเคลื่อนด้วยองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมอย่างเต็มที่ภายใต้โครงสร้างใหม่ของกระทรวง อว. เพื่อรองรับงานใหญ่ที่มีคุณภาพสูง แต่จะเห็นผลระยะยาวและเกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน ณ ห้องแถลงข่าว อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ

 

13662481254575

13662481133780

13662481062911

13662481308144

13662481439556

13662481526225

13662481489008